Možnostné myšlienky ma zas priviedli k rozhodovačnej kríze ohľadne VŠ. :(

Komenty k statusu