mrholilo a rás
tol mu zub
hlúposti v
lese hľadal
lišajníky – pát
ral po symbióze
v nemote v ne
čase od zápa
du bolel vrstvil
významy aby zakryl
strach z toho že nezočí
kompromisy a zíde z mys
le plakal na etapy prstami
chcel skúmať jej kožu
chrbtovú kosť si lá
mal hlavu poéziou
liečil samotu písal písal
zistil že počúvať sa treba
nie prsty lámať a byť lámaný
diaľkou sa ozývala tupá ozvena
ktosi recitoval modus operandi vče
rajšej vraždy nemalo to rytmus rýmy
prvoplánové ach tá nová vlna nové sku
točnosti zamlčať spláchnuť v záchode v po
toku v smútku nachádzať inšpiráciu hla
vu zamestnať zarábať kreovať súlo
žiť milovať alebo aspoň pnúť na
niekom a odkopnúť a nútiť hipokam
pus prestať vytvárať nové spomienky ve
domie svedomie mrholí do kaluže utopiť ci
ty vypiť do dna z pohára na stopke čakať na nič

______________
ban.sky na FB


 Báseň
Komentuj
 fotka
radasapytam  19. 1. 2017 23:43
oh, presne toto!
 fotka
emulienkaa  22. 1. 2017 15:52
čím viackrát prečítam, tým je to vždy lepšie. a aj tu.
každé slovo, každé spojenie, celé to všetko ti vždy tak skvele sedí spolu.
ale aj tak mám radsej tie veselejsie od teba, alebo neviem ci radsej, no tie smutné ma robia smutnou, že si smutný
 fotka
antifunebracka  24. 1. 2017 16:41
Najmä súložiť!
Napíš svoj komentár