Nárazový vietor mi polámal
konáre a naklonil vyschnutý kmeň,
moje korene totiž nachádzali len viny
namiesto nehy a iných živín.
Asi som nepadol na úrodnú pôdu.
Nepadá ani dážď z môjho
vyblednutého neba a tak sa schúliac
do seba zalievam mlčaním

a počúvam ako v tichu rastie váha






                                                 s l o v .





______________
ban.sky na FB




 Báseň
Komentuj
 fotka
antifunebracka  3. 8. 2017 16:16
Hneď mi na myseľ prišiel taký upokojujúci obraz prastarej prírody
Napíš svoj komentár