Najnovšie - 8. január 2017

  • Vysoké morálne hodnoty II
    Niektori ľudia prišli ku viere cez osobu kňaza,cez svojich. Aká je to viera, je to viera alebo nadšenie zápal. Zaujíma ich tá osoba, ktorá centralizuje vo svojom živote náboženstvo, alebo prostredníctvom tej osoby našli Krista, učia sa ďalej vo viere, ...
  • Vysoké morálne hodnoty
    Opäť som rád, že som si našiel čas zájsť sem na túto stránku, a zasa by som chcel rozobrať nejaké myšlienky.V prvom rade by som chcel povedať, že v nijakom prípade mi nejde o to, aby som napísal akýsi ľúbivý literárny koncept. To mňa nezaujíma. v prvom...
  • „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“
                        Veriaci si v dnešný sviatok Krstu Krista Pána pripomínajú krst Ježiša v rieke Jordán, ktorý bol medzníkom v jeho pozemskom živote. Začalo sa ním verejné účinkovanie Ježiša Krista. Túto udalosť zaznamenali všet...