Najnovšie - 13. október 2017

  • Dočasná nerozhodnosť
    Vplyvom čítania jedného celkom dobrého článku, som sa musel napodiv teraz večer relatívne dosť dlhšie zamyslieť, aký dám nadpis k tomuto môjmu blogu. Prečítal som si jeden článok, s niektorými bodmi súhlasím, a mám ale na druhej strane vlastné myšlienk...
  • Niekoľko myšlienok k článku
    Asi takto by som napísal nadpis ďalšieho môjho blogu, ktorý som si prečítal od jedného pisateľa. Musím uznať, že to napísal celkom dobre, fakticky, s precíznou presnosťou by som povedal, že teda vymenoval isté skutočnosti, ktoré spôsobujú akúsi zvláštn...