Najnovšie - 18. október 2017

  • Predtým, ako som sa začala sťažovať
                        V dňoch plných blogov, článkov a videí o tom, aké zlé či dobré  je vzdelávanie nalekárskych fakultách, aké zlé či dobré je naše zdravotníctvo,dovoľte mi zaželať si, aby sme prihodnotení vecí okolo, nezabudli pozerať na to, akým sp...
  • kolotoče
    labute nie sú, sadni si na hyenu(42 stupňov teplota vzduchu)cukrovú vatu? máme len drôtenúhéliový balónik?! jeden máš v bruchu!