Najnovšie - 25. október 2017

  • Kto sa zastaví
    utrápená na dnebielej vane ležalav mysli pátrala.bála sa,že všetci už prestalizaujímať sao svet a o ňu.
  • Inzerát
    Zháňa sa súrne opravármoje zrkadlo má zrejme poruchuZrkadlí dáku divnú tvárubližuje mi to silno na duchuZvlášť ráno je miera desuväčšia než nervy znesúPremýšľam, či je ešte šancaumravniť toho skrachovancačo privádza mi stavy infarktové...dobre, tak zaj...
  • Emócie sú potrebné k životu XV
    V dnešnej pätnástej kapitole, by som chcel spomenúť tú skutočnosť, ako dokážu veľmi prízemne reagovať mnohí dospelí úplne tupo, agresívne, pudovo, označil by som to niečo ako správanie sa dieťaťa v škole, alebo možno ešte horšie. Pred chvíľou som doraz...