Najnovšie - 5. október 2017

  • Si rasista?!
    Všetci čo čítate tento článok .... Som v Manchestri len 2 týždne, ale už teraz si uvedomujem, aké je Slovensko čo sa týka iných kultúr a ľudí zaostalé. Svojim spôsobom sme rasisti a xenofóbovia ... áno máme strach z terorizmu, ktorý máme úzko spätý s a...
  • - p0st
    V smradľavom dyme horiacich fotografií sa mi vyjavil svet čo príde:Hľaď a zúfaj.Hľaď a padni do Priepasti lebo to je svet, ktorý si si vyvolil.Videl som hospodárstva, ktoré prestupujú ľudí, ako jedovaté placent...
  • Pomôžme si navzájom, birdz. :)
    Milý birdz, chcela by som ťa poprosiť o pomoc. Neviem, nakoľko budeš ochotný, avšak ak sa nájde čoilen jeden človek, budem veľmi rada, že si mi tak nápomocný. Aj keď sa musím pochváliť, ako ďaleko som sa dostala, ako zvládam každodenné boje s mojimi ps...