Najnovšie - 13. december 2017

  • Päťminútovka
    Riadok a čiarka.V húštine dotykov,keď ťa obkresľujem perami.Liňajku po liňajke.Od hlavy cez stehná, celú.Pomaly a v zápale.Bodkočiarka na stred.Odbočka do prázdna,klesáme na dno.
  • Psychadelia mrazu
    Konáre sú viac nahé,ako tomu bolo včera.Ranené priadze ich splietajúa ťahajú za svetlom.Z útrob hystériesa šuchocú krokmi.Cítim ich smútok,keď ráno venčím psa.Z pohodlia im vyratávam dni.Razím ich dychom.Zamotávam sa v ich spároch.Sme prichytení jeden ...