Najnovšie - 16. december 2017

  • Konečné víťazstvo I
    Prečítal som si nadpis jedného článku napísaného celkom nedávno, a pokúsim sa teraz napísať moje vlastné myšlienky, akože nejakú recenziu na tento článok. Volá sa, neprichádzam sa klaňať, prichádzam víťaziť. Čo teda presne znamenajú tieto slová, a čo v...
  • Emócie sú potrebné k životu XXIV
    Rozhodol som sa pridať dvadsiaty štvrtý článok s touto problematikou. Nakoľko prežívam naozajstné emócie, a teda nesnažil som sa ich ani nijako výnimočne skrývať, dnešný blog má pre mňa naozaj netradičnú príchuť.  Dneska som prišiel domov, a musel som ...