Najnovšie - 26. december 2017

  • Sestra
    Zdvihneš kútiky pri vidine mladšej krvi? Otočíš hlavu pred lásky slovoma necháš ma s tichou výčitkou stáť? Hrdo prehliadneš nevyčuté stony? Poctíš ma prítomnosťou za jedným stolom? Vyroníš slzy so mnou, či necháš ma samého lkať? Honosná pýcha hanobí pô...
  • Nízkonákladové aerolinky
    Čisté morfium,biele ako sneh.Len jednu otázku,spýtať sa ťa... smiem?Kde chodia spávať vtáci,a každý rok na zimu,kam odlietajú kým nezahynú?Stavajú si hniezda vysoko,chcú sa tak vyhnúť útokom.Vtedy sú v bezpečí,ak nik proti nesvedčí.Krehké krídla má slo...
  • Trpíš, teda som šťastný.
    Keď som pomyslel, na všetko čo mi povedal a ako sa ku mne správal, ako na piču som sa kvôli nemu vždy cítil, vravel som si: I can see you years from now in a bar, Talking over a football game, With that same big loud opinion but, Nobody’s listening, Wa...