Najnovšie - 5. december 2017

  • Naozaj je mlčať zlato?
    Na začiatku chcem teda len naozaj krátko pripomenúť, že v žiadnom prípade nechcem napisať teraz recenziu na obdobný článok, ktorý som zhliadol tu na webe, ale chcem napísať vlastný, mierne kritický pohľad na túto problematiku. Je krásne popoludnie, poz...
  • Mlčať je zlato (?)
    V piatok som mala tú česť byť v jednej konverzácii s dievčinou, ktorej cieľom bolo mať tak desať detí a celý život sa nechať len vydržiavať. Bolo mi z toho mierne nevoľno, mlčala som. Pri prípitku, čo predniesla, sa mi zježil všetok porast na tele, i t...