Najnovšie - 11. marec 2017

  • ○ maliar ●
    Skrčené papiere a rozliate farby.Plátno za plátom. Ber ďalšie a ďalšie.Maľuj. Znova, znova a ešte raz.Vytvor ten najkrajší. Vlož doň seba. Ach, tie detaily...Maľuj oči, do ktorých by si spadol. Obraz je neživý, nemusíš sa báť.Maľuj myseľ, čo srdce ti o...
  • O šťastí, o tom ako som ho našla a o tom, ako ho (už) chápem.
    Samozrejme, neprišlo to iba tak zrazu, len samo od seba a bez pomoci. Nenašla som v sebe zázračnú silu, ani ma chvíľkovo neosvietilo, či čosi podobné. A zďaleka nie som na konci, stále som nedosiahla bod, ktorý chcem a ani vlastne neviem, kde sa presne...