Najnovšie - 2. marec 2017

  • Hlúpe úvahy.
    Ako veľa možno odobrať z človeka, aby prestal byť človekom? Koľko tkaniva je vyslovene nevyhnutného pre jeho bytie? Kde je hranica medzi vecou a osobou?Koľko spomienok možno človeku vymazať, aby bol stále tým, čím je? Čo všetko musí zažiť, aby bol iný,...