Najnovšie - 30. marec 2017

  • Útek z kruhu
    Žijeme v kruhu.V tom dlhuživota a času.Nemáme šancua nedostaneme druhúvyprázdniť tú čašupo okraj plnúhnevu, smútku, studu.namiesto lásky a úžasu.Nedá sa prejsťdo iného pruhu.Nedá sa ujsťpred osudom sluhu.Ani jedna z ciestnenaplní túhuvyhrať tú hru.To s...
  • Je niečo isté alebo neisté?
    Teraz akurát som našiel jeden blog, ktorý bol napísaný poriadne dávno, a pravdepodobne si ho nikto nebude pamätať, ale to nevadí, zaujalo ma čosi na ňom, a tak sa pokúsim opätovne prerozprávať moje myšlienky.Isto mnohí z nás sa často zamýšľame nad tým,...
  • Teší ma ... neprezúvajte sa prosím
    Sedím na mieste, z ktorého nás pohľadom prepaľovali desiatky očí. Niektoré skúmavo, iné s nezáujmom a tých pár, ktoré ma priviedli až k profesii učiteľa naopak zvedavo, s rešpektom a nadšením. Neviem, kedy sa zrodila myšlienka "Kvietok budeš učiť! A pá...