Najnovšie - 7. marec 2017

  • 18+
    Lúč slnka-nič. Nádych-ticho. Preberá sa. Jemne pootvorí oči, nazrie spoza mihalníc. Biela. Veľa bielej. Tlačí si na ne prikrývku, jemne ich pretrie. Opäť ich otvorí. Vníma obraz, chvíľu pozerá z okna.Vidí koruny stromov, tmavnúce listy. Mraky. Bude pr...