Najnovšie - 7. marec 2017

  • Môj otec alkoholik, samovrah a väzeň I.
    A to mám stále len jedného otca.Ani neviem, kde to všetko začalo, pretože v našej rodine je to jeden kolobeh. Keď jeden alkoholik prišiel k rozumu, našiel sa ďalší. Akoby si podávali kľučky. Hádam len ďakovať, že nevošli všetci naraz.Stará mama, strýko...
  • 18+
    Lúč slnka-nič. Nádych-ticho. Preberá sa. Jemne pootvorí oči, nazrie spoza mihalníc. Biela. Veľa bielej. Tlačí si na ne prikrývku, jemne ich pretrie. Opäť ich otvorí. Vníma obraz, chvíľu pozerá z okna.Vidí koruny stromov, tmavnúce listy. Mraky. Bude pr...