Najnovšie - 16. júl 2017

  • O stratených mušliach
    Hĺbam v hĺbkach čierneho akvária Krk mi šteklia rozviate vlasya teplý dych živlovDám sa objať vlnounech zaplaví za hrsť piehnech v pene skryje biedyschladí uhryznutiaPríliv napĺňa ušipočuť v ňom pohladenia a nežnostimedzihru tlkotuvonia soľou aj úsmevo...
  • Láska je láska
    O čom je láska. Láska je stav viacerých chemických reakcií prebiehajúcich v našom mozgu. Reakcií ktoré majú svoj smer, zmysel, princíp, dôvod. Je zábavné zosumarizovať lásku takýmito pojmami, keďže v realite je to skôr ako jazda dráhou v lunaparku. Raz...