Najnovšie - 2. január 2018

  • Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie
    Žijeme v dobe maximálneho rozkvetu pokrytectva a tento fakt nebude žiadnou novinkou pre nikoho, kto je len trochu vnímavý. A jedným z mnohých pokrytectiev je napríklad to, že ľudia, ktorí svojim bezohľadným jednaním spôsobujú iným zlo sa zároveň stavaj...
  • 1/3 roka 2017
    Nestáva sa mi často, že by som na prelome rokov mala vnútornú potrebu sumarizovať, plánovať, analyzovať, no rok 2017 bol zrejme natoľko plodný, že by bolo prospešné sa za ním obzrieť. Zároveň je to po dlhšom čase blog tu na B., kto vie kde sa vzala tát...