Najnovšie - 29. január 2018

  • Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!
    Ak sa stretnete so stúpencami Véd, či už pôvodných staro indických, alebo od nich odvodených staro slovanských, ich nápadným spoločným rysom je tvrdo odmietavý postoj voči kresťanstvu. Práve v takzvanom židokresťanstve, ako to oni nazývajú, vidia hlav...
  • 0/2018
    V sobotu pre mňa začal nový rok. Uplynulý mesiac som mal toľko práce, až sa mi podarilo úspešne ignorovať vlastnú neschopnosť napĺňať svoje plány a takmer úspešne som odignoroval aj chorobu, ktorá sa na mňa nalepila... Vlastne ani neviem kedy. Dávno so...