Najnovšie - 3. január 2018

  • Ohne v snehu
    Dnes si dvaja na perónedržia rukyhľadia každý inamprehodia vetu-dvetakmer nečujné pobaveniatí dvaja by sa mali zarámovaťvystaviť v Louvri a Ermitážiako láskavé impulzyposedávajúsledujúc vlaky, čo im už neujdú.Majú dokopy tak 140a možno 14 zubovv mraze ...
  • Príď, a zobuď ma
    Býval som niekedy niekým,a teraz nie som nim.Býval som niekedy s niekým,no dnes už nemám s kým.Díval som sa kamsia neobzeral späť.Dívam sa. A aj sním.A motám si tak spleť.Sníval som si svetom zvodným,kvetom plodným šíril vety.Snom - tak odsúdeniahodným...