Najnovšie - 30. január 2018

  • potichu sebe.
    Stále som nosievala planéty na rukách. Polnočne modrý vesmír ostrých zákutí, mäkkých priestranstiev so žltými bodkami na všadeprítomnom nebi a pásikavou štruktúrou so škoricovou príchuťou. Moja škorica nemá spoločné ani tri písmená so slovom škafarefed...
  • Chudí ľudia sú šťastní.
    Aspoň podľa mojej maminy. Túto super teóriu mi vštepovala do hlavy celý môj život, naozaj, odkedy si pamätám. Vďaka tomu som nikdy nemala sebavedomie. Nikdy som necítila dosť dobrá.NikdyDosťDobrá.Ak by sa dalo, vytetujem si tie slová na čelo.Nemám o se...
  • NIČ
    Nič.Jedno slovo a predsa tak hlboký význam.Nič, len úplná prázdnota.Pohlcuje ma kúsok po kúsku.Robí to naschvál!Dobre totiž vie, že takto ma zraní oveľa viac.A predsa sa zobúdzam.Zas a znova.Každé ráno a začínam svoj deň.Kto však vie, aký bude?Ona!Ona ...