Najnovšie - 31. január 2018

  • Paradox života
    Nemám rada život. Nepáči sa mi.Uznávam, odvážne tvrdenie. Možno ľahko spochybniteľné. Možno ľahko vyvrátiteľné slovami - veď ti prináša radosť.Áno, prináša. Avšak nerozprávam o vlastnom živote ako takom. Nerozprávam o svojej osobe, o udalostiach, ktoré...