Najnovšie - 5. január 2018

  • Pozrieť sa na to ináč
    Asi takýto nadpis by som chcel zvoliť v dnešnom tomto nočnom blogu. Chcel by som teraz napísať akúsi recenziu na jeden blog. Mnohí, ale je to samozrejme normálne, prirodzené, a ľudské, pozeráme sa na určité životné momenty len zo svojho pohľadu. Pokiaľ...
  • Emócie sú potrebné k životu XXVI
    Srdečne pozdravujem na prahu tohoto nového roka, hoci pravda je, že zajtra máme už sviatok Troch Kráľov. Dúfam, že po stránke pridávania blogov nám všetkým sa tu bude opätovne mimoriadne dariť. Všetkým to samozrejme prajem. Dneska by som pravdepodobne ...
  • O dvetisícsedemnástom
    Včera, keď som sa ponáhľala na autobus, zastavil ma starší sused, vraj - šťastný nový rok, suseda, nech je taký, ako ty chceš! Podali sme si ruky, symbolicky si pobozkali líca a utekala som ďalej. Ani nie o sto metrov ma schytila za ruku istá pani s ob...