Najnovšie - 9. január 2018

  • Regrets
    Quote of the day: When you're thinking about the past, replace the word regret with "I just made a best choice possible at that time". It's so liberating living a life without regrets and also it'll make you be less judgemental towards other people. Re...
  • padla hruška
    nie vždy keď sa zobudím sa nájdem ležať pri mnepohodená na podlahe, nie vždy v tomto byteskenujem ho jedným okom, čas pomaly plynieduša v provizórnej dlahe, lebka v rajskom plynena výber mám zopár stien, z nich jednu trafím ihneďspomalená ale čistá, ma...