Najnovšie - 15. október 2018

  • Naše prvé výročie, alebo nech nám to šľape spolu aj ďalej
    Za ten čas čo sme spolu, môžem len toľko napísať, že ničím ťa statočne. No ty máš v sebe viac empatie jak všetci chlapi dokopy, ktorých som poznala. Vieš kedy som nasratá, vtedy ma proste nepustíš. A ja môžem dupať oboma nohami, mykať rukami, no nenech...
  • Štyri druhy modlitby – štyri stupne veľkosti človečenstva
    Modlitba je prostriedok, umožňujúci spojenie človeka s veľkosťou Najvyššieho, pričom odpoveďou na modlitbu môže byť odlesk tejto veľkosti, ktorý na nás spočinie. Odpoveďou býva požehnanie Pána, ktoré sa nás dotkne, aby nás viedlo k výšinám našej ľudsko...
  • Preklad textu piesne Maneater
    Dnes vám opäť prinášame preklad textu. Áno, dnes. Pretože práve v dnešnej dobe je dopyt po preklade textu väčší než kedykoľvek predtým. Čoraz menej ľudí rozumie po anglicky a čoraz menej ľudí verí google prekladaču. Čo si majú potom, chudáci, počať? Te...