Najnovšie - 22. október 2018

 • Lucerno
  Nebojácne iskričky, ktoré patrili tispím, na vankúši, kde nechával som odkazy netrúfam si pátrať, po ďalších dôvodochprečo žití, prečo cítiťzimomriavky na koži, pohľad na mojej tvári, klamlivé obrazy,našej budúcnosti, v skromnej moci noci...
 • Linajky v našich prstoch
  Hromadím slová vo svojom pomykove.Triafam ich na ťažkom písacom stroji,na vyšperkované vášne už neostáva čas. Pomocou priamok, ktoré mi číhajú z rúkzachytávam neverbálne hviezdytvojho nekonečného vesmíru. Som predurčený na potýkanie sapo hebkých dráhac...
 • Tragické dôsledky nepochopenia skutočnej podstaty vzkriesenia Krista
  Ak ľudia vnímajú určité zásadné veci nesprávne a podľa toho sa potom vo svojom živote riadia, musia nevyhnutne kráčať nesprávnou cestou, na ktorej konci ich čaká tragédia. A presne tak je tomu aj s pohľadom na vzkriesenia Krista. Viera kresťanov totiž ...
 • Prúžky
  Povrazna kľučke. Neotváraj dvere. Ešte dýcham. Ružové lupene pri nohách -na stonke ostali len tŕne. Sen o živote, život o (?) Predčítam ti túžby. Ako malé dieťa. Naivne. Teš sa z opadaného lístia - je farebné. Veď tráva pod ním, zhnitá, na jar ožije. N...