Najnovšie - 3. október 2018

  • Pripútanosť I
    Chcel by som na úvod tohoto článku pochváliť blogera za výbornú a veľmi obsiažnu tematiku, ktorej venoval svoj čas. Dal veľmi dobrú otázku, na ktorú chcem zareagovať. Týka sa táto problematika naozaj nás všetkých. Otázka teda znie. Prečo sú ľudia pripú...
  • Paraziti
    Bolo to krásne obdobie, najkrajšie môjho života, keď som spoznal jednu, tú jedinú o ktorej som vždy len sníval, pre ktorú by som bol ochotný položiť život a ja som podľa tvojich snov bol ten, po ktorom si vždy túžila a neverila si že niekoho takého náj...
  • +/-
    Si báseň - chcel som povedať, že ťa ľúbim. Večer sa ti vyznám, ráno zabudneš. Na ktorý bok sa obrátiš, nech ma máš ráda?