Najnovšie - 30. október 2018

  • Evanjelium podľa Lukáša 21:36
                        36 "Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka."                    Pri dnešnom rannom vstávaní a pohľade z okna ma napadli tieto slová...