Najnovšie - 5. október 2018

  • Bol raz jeden chlapec...
    Bol raz jeden chlapec. Tento chlapec bol celý život hanblivý, tichý, introvert. Vždy bol terčom výsmechu kvôli nadváhe a jeho podivnému správaniu. V škole bol šikovný, výborné známky a bystrá hlavička. Keďže ľuďom nedôveroval, mal problém nadviazať kon...
  • Qiwis Ním - 000001
    Prechádzal  sa po kamenistej ceste, tak ako každý deň. A každý deň sa snažil stretnúť Boha. No s Bohmi je to ťažké. Sú ako hanblivé 16tky, ktorým sa na tvári objavila škaredá vyrážka a tak odmietajú vyjsť von medzi ľudí. Je teda veľmi pravdepodobné, že...