Najnovšie - 5. október 2018

  • Bol raz jeden chlapec...
    Bol raz jeden chlapec. Tento chlapec bol celý život hanblivý, tichý, introvert. Vždy bol terčom výsmechu kvôli nadváhe a jeho podivnému správaniu. V škole bol šikovný, výborné známky a bystrá hlavička. Keďže ľuďom nedôveroval, mal problém nadviazať kon...