Najnovšie - 19. november 2018

  • Výsostne praktické dôsledky dodržiavania mravnosti pre život
    Podľa názoru mnohých ateistov a materialistov je mravnosť len nejakým abstraktným pojmom, bez reálneho dopadu na praktický život. Je to podľa nich len prázdny pojem, ktorý má význam iba pre ľudí, zaoberajúcimi sa takými zbytočnosťami, ako je duchovno. ...
  • Dobre je že zle je
    slnko svieti v horách som premýšľam že skočímskonal som---Premýšľam že skočím za lepší životza skutočné čo mi hlavou pôjdepočas letuslzy slzyza všetko čo sa mi udialo a čo ma čaká už ako dieťa ma to ťahaloako aj na nástupišti čakaťa keď ide vlak skočiť...