Najnovšie - 20. november 2018

  • Nachádzanie dobra
    Opätovne som si začal teraz prehľadávať niektoré články, najmä tie, ktoré boli napísané dávnejšie, pred dobrým časom, pretože niekedy v starších veciach dokážem nájsť vhodnú inšpiráciu pre písanie nových článkov. Áno, celkom isto staršie informácie sú ...
  • Správne pomenovanie
    Tento nadpis nebude až tak súvisieť s tematikou tohoto článku, avšak rád by som pridal jedno krátke zamyslenie. S tým celkm isto súvisí aj jedno prislovie, ktore som sa nedavno naučil, a nad ktorým rozmýšľam dlhší čas. Je dobré, ak človek si naozaj uve...