Najnovšie - 26. november 2018

  • Bublina
                        Niekedy si človek jednoducho  už nevie so životom rady sám. A tak musí nájsť človeka, ktorý mu pomôže kráčať ťažkými cestami jeho života a dovedie ho k tej správnej ceste. A tak to je momentálne i v mojom prípade. Osoba, ktorá je ...
  • Rovnováha v živote I
    Začítal som sa opätovne do jednej ankety, kde autor ankety si kladie otázku, či je v našom živote rovnováha. A ako si predstavujeme ten rovnovážny stav.Veľa z nás je celkom isto vplyvom doby premotivovaní, to znamená, máme veľkú motiváciu v živote dosi...