Najnovšie - 8. november 2018

  • Pamäť
    Som v raji. Som na nohách ak padá tma na vankúš pod hlavou. Som v spomienkach ak budík je nejasný, radšej ešte spím. Som v umení, v kresle starého otca - kreslo sa hojdá, starý otec je mŕtvy. Som v kresle starého otca, v ruke mám raj, nohy a spomienky....
  • O 15 minút sa stanem milionárom
    Peniaze síce nie sú všetko, ale sú veľmi dobrým začiatkom. Preto som sa rozhodol, že sa stanem milionárom. Lenže cesta k miliónu  je dlhá a vyčerpávajúca a ja nemám toľko sily vôle, ani času. Preto sa budem musieť stať milionárom počas nasledujúcich 15...