Najnovšie - 13. marec 2018

  • Otče
    Volím si vdychovať krv tvojej noci. Mlčanie, tvrdý chlieb a spev mŕtvych vtákov. Samotu a kalich, ktorý si mi odmietol vziať. Žiar vybodnutých očí. Chudobu ducha, zbastardenosť ducha, opustenosť ducha. Bolesť. Výsmech. Volím si ísť tam, kam môže ísť le...