Najnovšie - 8. marec 2018

  • Hankine myšlienkové pochody
    „To ťa baví? Stále na neho čakať?“„Nie.“ Zvesila Hanka plecia.„Tak s tým prestaň!“„To nejde len tak.“ Pomiešala med už v studenom čaji. „Ale ide! No tak, Hanka! Si jedno mladé, šikovné dievča. Netráp sa ním. On za to nestojí, veď sa k tebe správa ako k...
  • Prítomnosť.
    .Prítomný okamih je to najsilnejšie a jediné, čo máme nebude sa nikdy opakovať. Už to, že som napísala TOTO slovo je minulosťou a to že idem napísať TOTO slovo tiež. :) Preto sa usmej a buď prítomný. Áno, budúcnosť je podstatná je z časti ovplyvniteľná...