Najnovšie - 11. apríl 2018

  • Vôňa železa a voda sfarbená do červena
    Dva roky. Dva roky som bola čistá a neubližovala som si. Teda teoreticky. Dva roky, za ktoré som bola na seba maximálne hrdá, pretože akokoľvek som na tom bola, lepšilo sa to.A potom to na mňa dopadlo ako kameň. A ja som to dnes nezvládla. Vlastne celk...