Najnovšie - 18. apríl 2018

  • Mlynské kamene našich duší
    Povedz mi o špirálachv tvojich očiach.A prečo sa ten sneh roztopí,keď ho zvieram v rukácha ty nie.Je láska jen popud?Alebo podvod?Prečo mi ráno vkladá do úst tvoje meno,hneď ako sa zobudím?Ktoré ráno je ťažšie?To s tebou po prebdenej nocialebo to, ktor...