Najnovšie - 18. apríl 2018

  • Späť ...
    Po 3 rokoch späť. 3 týždne aj s cestou.Takmer nič sa tu nezmenilo. Len pribudli noví a odišli starí. Zotrvalo pár mohykánov. Zatiaľ len čítam, prispievam minimálne. Komentujem.Čítam a vidím, že stále je tu veľa fajn ľudí. Niektorí sa schovávajú. Chcú z...
  • Mlynské kamene našich duší
    Povedz mi o špirálachv tvojich očiach.A prečo sa ten sneh roztopí,keď ho zvieram v rukácha ty nie.Je láska jen popud?Alebo podvod?Prečo mi ráno vkladá do úst tvoje meno,hneď ako sa zobudím?Ktoré ráno je ťažšie?To s tebou po prebdenej nocialebo to, ktor...