Najnovšie - 24. apríl 2018

  • Voľba
    Kam svetlá blízke i ďAleké otočili svoje hlavy?Tieň bLíži sa kradmo, zatvára predo mnou oči. Čudné to rázcEstie .. veď ani cesty na ňom niet. Hádam tam vzadu... či sa mi to marí?KamienKy v balvany sa menia a prach s vetrom za ruku sa vodí. Zatváram a t...