Najnovšie - 4. apríl 2018

  • Na rázcestí. . .
    Lákalo ju to. Nechcela mu však ublížiť. V to obdobie, blbé obdobie, ktoré práve prežívala to bol asi únik (aspoň v hlave) od všetkého. Od roboty, ktorá ju prestávala baviť, chodila tam len kvôli zvyku, a od manželstva, ktoré upadlo do rutiny. Nebola vš...