Najnovšie - 15. jún 2018

  • Máme pocit že niečo musíme
    Asi takto by som chcel sformulovať môj ďalší večerný piatkový blog, v ktorom by som chcel napísať niekoľko mojich pohľadov. Ako to teda vyplýva z nadpisu, dnes by som sa v tejto tematike chcel zamyslieť nad tým, prečo niečo konáme z donútenia, a nie z ...
  • Vodcovstvo
    reagujem na jeden celkom dobrý článok, ktorý rozoberal niečo ako prirodzená obľúbenosť. V skratke jedná sa o to, že človek v kolektíve je niekedy obľúbený, alebo menej obľúbený. Deje sa to samozrejme aj na základe istej charizmy osobnosti, to, čo člove...
  • Prirodzená obľúbenosť
    Každý z nás je svojím spôsobom obľúbený.Či už je to v triede,medzi priateľmi alebo si ,, miláčik rodiny."Nedávno som čítala jeden článok od psychologičky,ktorá sa zaoberá skúmaním vývoja a správania detí už od 1.triedy.Uviedla,že v 3.-4.triede sa v kol...