Najnovšie - 18. jún 2018

  • O pôvode straých Slovákov
    Častokrát v mnohých pavedeckých prameňoch stretávame s tým že slovo slovan je odvodené od Slova Sklavus - čo zanmená otrok. Neni to pravda Slovo slovan má ďaleko silnejšie korene. Odvodené je od slova Sloven, alebo Slovák - pretože pravlasť Slovanov bo...
  • Metafory namiesto bodiek
    Stláčam ti klávesy,ťukám do nich bruškami prstov.Máš dokonalé krivky.Chladnú pokožku, ktorú zohrievam.Zomkni sa ku mne.Lež na písacom stole.Nevynechaj ani jeden môj dotyk,ani jedinú pauzu pre nádych.Naber život z mojich rúk,pocíť ako tebou preniká,ako ...
  • Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!
    Staroba so sebou prináša mnoho problémov. Ako fyzických, tak aj psychických. No a jedným zo zásadných psychických problémov býva to, že mnohí starí ľudia sa po ukončení svojho aktívneho života nedokážu dlhodobo vyporiadať so silným pocitom zbytočnosti....