Najnovšie - 19. jún 2018

  • TABU
    K napísaniu tohto blogu ma inšpirovala nedávna diskusia tu, na B na tému ženy. Všimla som si ako sa veľa ľudí vyjadrovalo k ženskému pohlaviu a opakovane bolo slovo „menzes“ označované ako za jednu z najväčších nevýhod ženstva. Vôbec nerozumiem tomu, a...
  • Zvuky
    v kvapkách sĺz padajúcich z bradyv osamelých povzdychochv hrnčeku zeleného čajuv mäkkých prikrývkach v tónoch jemnej hudbyv ďalekom hrmení búrkyv šuchote nových šiatv zvuku vetra v korunáchv smiechu malých detív tichu medzi slovamiv listovaní ďalšej kn...
  • ***
    Ako som tak ležala vedľa neho, premietala som si v hlave svoje možnosti. Môžem sa na to celé vykašľať, môžem sa posunúť ďalej alebo dať citom voľný prechod. Neexistuje na svete väčší prúser ako keď sa namotáme pravdepodobne do niekoho kto za to/o to ne...