Najnovšie - 23. jún 2018

  • sumár časopriestoru
    Toto skúškové bolo zatiaľ moje najhoršie, a to som si myslela, že časom sa to bude len zlepšovať. Asi nie. Šesť skúšok a pocit ženy k sebe nejdú. Chcela som upratovať, variť, starať sa o muža, chodiť sa kúpať a opalovať, pomáhať na záhrade, ísť pozrieť...
  • Píšem ti všetko to, čo ti nedokážem povedať
    Kde len začnem....asi hneď na začiatku. Všetko sa začalo v ten prvý deň, keď sme sa stretli prvýkrát. Držal si v ruke fľašu Božkova a pollitrovú kokakolu. Pamätám si, ako si začal hovoriť a pamätám si ako si ma očaril svojou inteligenciou a divným zmys...
  • Nemalo by byť tretie "i-y"?
    Myslím hlavne v cudzích slovách, lebo prečo sa tam píše "i-y", to nevieme, keďže nepoznáme gramatiku toho jazyka. A napr. v slove "team" nie je žiadne "i-y", tam sa moje tretie "i-y" náramne hodí. Postupne by sme ho mohli dávať všade, kde nevieme, aké ...