Najnovšie - 28. jún 2018

  • Štyri dni po (Návšteva svedomia)
    V roztvorených dverách stál neoholený, ale inak upravený starší chlap, pravdepodobne brazílskeho pôvodu. Prišiel mi ponúknuť parfumy, vraj určite neboli kradnuté. „Vďaka, nemám záujem.“ „A čo pani manželka?“ „Žijem sám...“„Ale no tak, neklamte mi. Ja s...
  • 27.6. Všetko najlepšie
    Všetko najlepšie človeku, ktorému už neviem poDať ruku,jeho očiam, ktoré hovorili nEvyslovené "Mám ťa rád.",jeho krokom, ktoré vieDli ma cestou zo školy,jeho iskre, vďaka ktorej teraz horí môj plameň,jeho duši, ktorú i po rokoch neviem nechať ísť.Si sp...