Najnovšie - 13. august 2018

  • Smutné ruže
    Už stačí. Koniec sa blíži. Spi.Tlačia sa slzy. Obraz...ty.Myseľ mi stojí, nechce už,šliapať po kráse smutných rúž.Odniesli smútok môj ruže.Pohľad na ne srdce mi reže.Odišla radosť, krása rúž,dušu mi zalial čierny tuš. Zvädla nádej, prišiel strachči pre...
  • O príčine zlyhávania štandardnej politiky
    Žijeme v demokracii a tá je zložená na demokratických voľbách. Vo voľbách môžeme zvoliť svojich osobných politických nominantov, ako aj stranu, s ktorej programom sa najviac stotožňujeme. Pri naozaj hlbokom pohľade však zistíme, že všetky strany majú ...