Najnovšie - 19. august 2018

  • O ničom.
    ento rok som si zrušil Facebook, po dvoch mesiacoch viem, že niektorí ľudia si to nevšimli vôbec a niektorí sa ma pýtajú neustále, že prečo. Pre jednoduchú vec, okolo začiatku júna ma ľudia, ktorí začínali mať voľno - najmä študáci, začali otravovať, č...
  • O katastrofálnom rozkladnom vplyve nemravnosti na ľudskú osobnosť
    Základné princípy bytia sú jednoduché. Preto sú pochopiteľné každému. Stačí na ne logika desaťročného dieťaťa. Veľkým paradoxom našej civilizácie je však skutočnosť, že tieto jednoduché súvislosti nie je schopná pochopiť väčšina vzdelaných, intelige...