Najnovšie - 22. august 2018

  • Výročná
    22:34Ahoj K., alebo skôr P., prípadne A. ( všetky tri zamávali a každá sa usadila na svojom mieste iným spôsobom)Tak sme tu všetky tri v rovnaký čas.. a na rovnakom mieste. Prešlo 12 rokov odkedy si bola A. Prešlo 15, odkedy si P. A prešlo 25, odkedy ...