Najnovšie - 3. august 2018

 • Niečo o slobodnej vôli III
  Ešte by som sa chcel vyjadriť ku jednému výroku, ktorý som zhliadol od jedného užívateľa, a jednak ma celkom pobavila, keď som si to chcel premietnuť do akejsi vízie, čo si pod tým všetkým predstavujem, a chcel by som nadviazať na jeho myšlienku, a ted...
 • Je klamať prirodzené?
  Ešte by som sa teraz chcel vyjadriť ku jednému článku, kde sa chcem zamyslieť nad tým, či je klamať prirodzené, alebo to nie je prirodzené, a teda to nie je vôbec ani len prípustné. V tomto článku sa teda budem nad týmto zamýšľať.Keď som si čítal jednu...
 • Niečo o slobodnej vôli II
  Ešte by som chcel napísať v krátkosti ďalšie moje myšlienky, pretože ten blog som obsahovo a tematicky ešte nedokončil celkom úplne, a preto by som rád v ňom akosi nadviazal a pokračoval, v rozoberaní a vlastnom uvažovaní, čo som si práve v tom blogu o...
 • Niečo o slobodnej vôli
  Dnes by som sa chcel v krátkosti povenovať na podnet jedného blogu o pojme slobodná vôľa človeka. Niečo to bude z uhla filozofických poučiek, čo som sa učil, a niečo z vlastného pohľadu, ako som nadobudol moje vlastné presvedčenie na základe skúseností...
 • OŠMEKNI BLÍŽNEHO SVOJHO (V prírode je klamať prirodzené, ale prečo si potom hovoríme inteligentné bytosti, keď sa správame ako t
                                             Tak konečne to prehrmelo! Obchodníci priznali, že ceny s devinami na konci neslúžia ničomu inému, než na ohlupovanie zákazníka. My, ako vláda, sme ich donútili priznať farbu. Vláda krajiny Ošmekland. ...