Najnovšie - 5. august 2018

  • Krátko o festivalovom ošiali
    Odporúčam všetky spomenuté festivaly, len udržujte balans energia/peniaze/čas/chuť. Začiatkom mája som si sadol a začal robiť prehľad čo sa deje v lete a oslovovať tie na ktoré chcem ísť či nehľadajú brigádn...