Najnovšie - 15. január 2019

  • Zrnko zo života študenta no.2
    Posledné leto som začala viac premýšľať. Hlavne o mojej brigáde a o tom, ako mám stále celkom dosť málo peňazí na to, ako veľa pracujem.Prišiel druhý ročník na vysokej škole. Všetci hovoria, že ten je na tej vysokej kam chodím, najťažší. Hovorila som s...
  • Čas posledného súdu! Počujete ako búši na dvere?
    Búši ako hosť v naliehavej veci. Hosť, ktorý nebudete čakať, až mu otvoríte, ale otvorí si sám a zastihne vás buď pripravených, alebo nepripravených. Posledný súd bude totiž otvorením dverí do novej reality bytia a všetci pripravení budú do nej môcť vô...